FG Produktion aka Flygande Grisen Produktion är filmbolaget som sköter om och administrerar filmerna och flygande grisen som varumärke.